Wat doen wij

Tijdens het eerste vrijblijvende intake-gesprek komen jouw wensen en idee├źn rond jouw project aan bod. Daarop wordt het takenpakket samen doorgesproken en de basis voor de verdere samenwerking bepaald.

Je ontvangt van ons hierna een overeenkomst waarbij we werken in 2 fasen:
Fase 1 (ontwerpproces) voor een vaste som & Fase 2 (uitvoering) waarbij het ereloon gebaseerd wordt op een percentage van de aannemingssom.

Fase 1 houdt in dat we de betreffende ruimte(s) opmeten en uittekenen. Met deze plannen gaan we aan de slag voor de eerste voorontwerpen in 2D waarop een aantal varianten worden gemaakt voor de eerstvolgende afspraak.
Met deze voorstellen toetsen we nog eens de wensen en prioriteiten van het intake-gesprek af.

Als de organisatie 2D volledig vastligt, werken we een aantal varianten in 3D uit. We proberen op deze manier tijdens een volgende afspraak de verschillende mogelijkheden voor de ruimtes weer te geven naar vorm en materialen toe, maar ook budgettair te bepalen wat mogelijk is.

Met gerenderde afbeeldingen sluiten we fase 1 af. Deze beelden dienen als verdere leidraad voor de uitvoering.

Fase 2 start met het opmaken van uitvoeringsplannen. Deze worden nog eens uitvoerig doorlopen alvorens ze verstuurd worden naar de aannemers die volgens ons in aanmerking komen. Wij werken reeds jaren met bekwame aannemers die afhankelijk van het soort en de grootte van een project bepaald/vastgelegd worden.

Naarmate de offertes van de aannemers binnenkomen wordt er een overzicht van de totale aannemingssom gemaakt en een planning in grote lijnen. Samen zullen we dit verder finetunen en de uiteindelijke startdatum vastleggen.

Van start tot einde van de werken zullen we jouw project verder nauw opvolgen om zo tot een mooi eindresultaat te komen!